LUFTANALYSER

Genom att utföra en luftanalys kan du få svar på om det finns onormala halter av mikrobiella sporer, kemiska emissioner eller andra föroreningar som ger en sämre luftkvalité i din fastighet. Analyssvaret kan i sin tur indikera på en skada i byggnaden. Våra tekniker har kompetens och erfarenhet av att få bukt med luktproblem och hjälper dig att felsöka och åtgärda orsaken till problemet.