EGENKONTROLL LIVSMEDEL

Med ett digitalt egenkontrollprogram för livsmedel håller du enkelt koll på hur din verksamhet ligger till via mobilen, surfplattan eller datorn. Tillgången till vårt egenkontrollprogram Nomor+ går även att dela in på olika behörighetsnivåer och verksamheter om ni har flera inom er organisation. Dessutom uppdateras Nomor+ kontinuerligt med nya myndighetskrav och ny lagstiftning som kommer. Ni har även möjlighet att addera olika tilläggsmoduler inom brandskydd, arbetsmiljö och kvalitetsledningssystem bland annat. Med statistikverktyget överblickar du enkelt hur din/dina verksamheter ligger till. All dokumentation och rutiner som finns går att skriva ut, välj det som passar bäst!