Leverantörsbedömningar för livsmedelsproducenter

Behöver du hjälp med att bedöma dina leverantörer? Vi har kompetensen som krävs för att fastslå om leverantörers arbetssätt uppnår avsedd nivå gällande livsmedelssäkerhet, hygien, spårbarhet och redlighet. Skriv till utbildning@nomor.se för mer information.