PROBLEMLÖSNING LIVSMEDELSINDUSTRI

Rengöring

Om ni får problem med mikrobiologisk tillväxt i en produkt eller i era lokaler kan vi hjälpa er att hitta varifrån problemet kommer, lägga upp provtagningsscheman, parametrar, tyda labbresultat och lägga upp rengöringsinsatser. Vi kan även hjälpa er att tillverka metodkort för rengöring samt ta fram hygienplaner. För att rengöringen ska vara så effektiv som möjligt krävs rätt redskap. Vi vet vilka redskap som krävs och kan guida er rätt samt ta fram färgkodning för olika zoner och redskap så de används på rätt plats.

Hållbarhet

Om ni har problem med hållbarheten på era produkter eller önskar undersöka möjligheterna för att förlänga er hållbarhet så kan vi hjälpa er med det. Med vår mikrobiologiska erfarenhet kan vi lägga upp rimliga hållbarhetsstudier och kontrollera var i produktionen risk finns för oönskad mikrobiologisk tillväxt som på sikt påverkar hållbarheten. Vi kan även bedöma om rengöringsrutiner behöver läggas om eller om flöden i produktionen behöver ändras.

Hygienmål

Ibland behövs inspiration och någon som vänder på stenarna för att komma tillrätta med hygienmålen. Glöm inte er personal – hos dem finns mycket kunskap och erfarenhet som behöver vårdas och förmedlas! Funkar informationen i alla led i verksamheten? Får du som är kvalitetschef reda på allt som händer i produktionen? Följs nya rutiner eller gör man som man alltid gjort? Genom att anlita oss kan ni få en bild av hur situationen ser ut i er verksamhet. De frågeställningar och problem vi hittar sammanställer vi i en rapport om så önskas. Ofta blir detta grunden för en skräddarsydd utbildning åt er personal. Efter någon månad följer vi upp utbildningen med ett nytt besök i produktionen där personalen har möjlighet att ställa frågor. 

Inhyrd kvalitetschef

Om ni känner behov av att ha en person som arbetar med kvalité och hygien hos er men inte har möjlighet att anställa egen personal? Då kan vi på Nomor hjälpa er. Ni kan hyra in oss som konsulter för att arbeta med ert kvalitetsarbete.

Kontakta oss via utbildning@nomor.se för mer information.