GASNINGAR

Vi har flerårig kunskap från gasningar i olika sammanhang. Allt arbete sker under kontrollerade och väl dokumenterade former och av personal som har särskilda tillstånd. Vi gasar containrar, båtar och andra import- och exportrelaterade leveranser.