RÅTTSANERINGAR I AVLOPP

Råttor som inkräktar i avloppssystem är ett både stort och vanligt problem som vi har gedigen erfarenhet av. Med smart teknologi hålls råttorna borta från avloppsledningar - helt utan gift!

Vi använder oss av fällor med sensorer som registrerar rörelser och kroppsvärme som får dem att aktiveras. Därefter undanröjs skadedjuret snabbt på mekanisk väg. Avloppsvatten spolar sedan igenom fällan som återställs för att användas på nytt. Fällan kräver inget bete och påverkar inte flödet i avloppsröret. Via en ansluten webbportal håller du dig uppdaterad om aktivitet och fångster. 

Detta elektroniska system hjälper dig att tidigt upptäcka skadedjur och hjälper därför till att förebygga kostsamma angrepp av råttor. Eftersom fällan inte använder sig av råttgift har den även en mindre miljöpåverkan än konventionella metoder som används vid skadedjursbekämpning.

Fällan är registrerad hos Naturvårdsverket som en godkänd fångstmetod.