SKADEDJURSBEKÄMPNING

Det skonsammaste sättet att hålla sin bostad eller verksamhet fri från skadedjur är att förebygga angrepp med ett miljövänligt skydd. Att förebygga angrepp är både kostnadseffektivt och tidsbesparande. Vi har lång erfarenhet av skadedjursbekämpning och genom att utföra en behovsanalys kan vi kartlägga vad just du eller din verksamhet behöver för skydd i form av fällor och skadedjursinspektioner. I våra bedömningar tar vi alltid hänsyn till miljön och väljer den effektivaste metoden med minsta möjliga miljöbelastning. Utifrån dina behov erbjuder vi följande typer av skadedjursskydd:

  • Smarta fällor mot råttor och möss
  • Betesstationer med giftat respektive giftfritt bete utefter behov och lagstiftning
  • Avloppsfällor mot råttor
  • Fällor för krypande och flygande insekter såsom mott, kackerlackor och silverfiskar
  • Ljusfällor mot flygande insekter