SKADEDJURSSANERINGAR

Vi har en rad olika typer av saneringsmetoder att erbjuda när skadedjuren väl är ett faktum. Vår personal är utbildad samt behörig för respektive område och redo att rycka ut hos dig eller din verksamhet när behov uppstår. Vilken typ av skadedjur som ligger bakom angreppet samt omfattningen avgör vilken metod som är mest lämplig. I den mån det är möjligt används miljövänliga metoder såsom värme, kyla eller mekaniska fällor. När det krävs tillämpar vi även gasning och kemisk bekämpning. Kontakta oss och beskriv ditt problem så noggrant som möjligt så tar vi fram en skräddarsydd lösning för dig eller din verksamhet. Vi sanerar bland annat vid angrepp av vägglöss, silverfiskar, råttor, möss och kackerlackor.