Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

BACILLUS CEREUS

Förekomst: i jord och damm, typ 1 i kött- och grönsaksrätter, pulverpotatismos, vaniljsås samt kryd­dor, typ 2 är vanlig i risrätter.

Inkubationstid: typ 1; 6–24 timmar, typ 2; någon till några timmar.

Symptom: typ 1 ger oftast magsmärtor och diarréer i upp till ett halvt dygn. Typ 2 ger upphov till kräkningar men även diarré.

Orsaker till utbrott: för långsam nedkylning av mat som ej äts direkt.

Förebygg: snabb nedkylning, tillräcklig återuppvärmning och korrekt kylförvaring.

Behöver din verksamhet hjälp med hygienrutiner? Kontakta oss!