Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

HISTAMIN

Förekomst: är ett ämne som bildas när bakterier växer på histidinrika livsmedel t.ex. tonfisk och makrill men även på lagrad ost och vin.

Symptom: brännande känsla i munnen, hudrodnad, klåda, huvudvärk, magsmärtor, kräkningar och diarréer, som en allergisk reaktion.

Orsak till utbrott: livsmedel har förorenats i samband med felaktig förvaring. Värmetålig och förstörs inte vid till exempel bakning av pizza.

Förebygg: god hygien, rätt livsmedel i rätt temperatur. Känsliga bör undvika stark ost och eventuellt vissa viner.

Behöver din verksamhet hjälp med hygienrutiner? Kontakta oss!