Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

LISTERIA MONOCYTOGENES

Förekomst: i nästan alla livsmedelsråvaror, har påvisats i mjölk, mjölkprodukter, kött, köttvaror, vegetabilier, fisk, skal­djur och förorenat vatten.

Inkubationstid: ett dygn upp till tre veckor.

Symptom: fullt friska personer blir oftast inte sjuka men däre­mot riskgrupper som gravida, äldre, barn och personer med ned­satt immunsystem. En del får influensaliknande symptom och foster kan infekteras som kan leda till missfall, andra drabbas av hjärnhinne- eller hjärninflammation. Ca. 60–90 personer smittas per år i Sverige och detta ökar. Dödligheten ligger på ca 30 procent men en infektion leder till livslång immunitet.

Orsak till utbrott: kan växa i kylskåpstemperatur, vid förva­ring under längre tid kan bakterien föröka sig till farliga mäng­der. Den växer även i vakuum och modifierad miljö.

Förebygg: välj färska råvaror, råa livsmedel bör ätas så färska som möjligt samt ha en kärntemperatur på minst 70°C.

Behöver din verksamhet hjälp med hygienrutiner? Kontakta oss!