Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

STAPHYLOCOCCUS AUREUS

Förekomst: hos människor och varmblodiga djur, i öron, näsa, halsens luftvägar, i infekterade nagelband samt livsmedel som hanterats av förorenade händer t.ex. sallad, skalade, kokta ägg och pizza.

Inkubationstid: 20 minuter.

Symptom: häftiga kräkningar, magkramper och diarréer. Relativt kort sjukdomsförlopp 1–3 dygn, kan i sällsynta fall leda till döden.

Orsak till utbrott: livsmedel förorenas av smutsiga händer och förvaras i för hög temperatur. Om bakterier tillväxer i livs­medlet kan ett värmestabilt gift bildas (staph toxin). Giftet (toxi­net) finns kvar i livsmedlet även efter upphettning och kan leda till förgiftning.

Förebygg: god handhygien samt korrekt kylförvaring.

Behöver din verksamhet hjälp med hygienrutiner? Kontakta oss!