Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

YERSINIA ENTEROCOLITICA

Förekomst: främst hos svin men även människor.

Inkubationstid: 3–7 dygn.

Symptom: magsmärtor, kramper, blodiga diarréer, kräkningar och feber. Reiters syndrom och reaktiv artrit har förekommit som följdsjukdom.

Orsak till utbrott: sannolikt beror utbrotten på att livsmedel ätits otillräckligt upphettade eller råa, men nedsmittning efter uppvärmning har förekommit. Bakterien överlever i kylskåps­temperatur då det ökar risken med långa hållbarhetstider.

Förebygg: upphetta maten ordentligt, håll god hygien, tillämpa lämplig kylförvaring samt använd så färska livsmedel som möjligt.

Behöver din verksamhet hjälp med hygienrutiner? Kontakta oss!