BOD & COD

För att få en uppfattning om hur lätt de organiska kemikalierna bryts ner brukar man titta på kvoten mellan biologisk syreförbrukning (BOD) och kemisk syreförbrukning (COD). Om kvoten är mindre än 0,4 är det ett tecken på att vattnet innehåller svårnedbrytbara ämnen.

Behöver du hjälp med miljöprovtagning? Kontakta oss!