Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

NITRIFIKATIONSHÄMNING

Nitrifikationsbakterier är mikrober som har en viktig roll i kväverening genom att de omvandlar ammonium till nitrit och nitrat. Sedan omvandlas de i sin tur av andra bakterier till kvävgas som avges till atmosfären. Dessa viktiga små hjälpare är känsliga för vissa ämnen i avloppsvattnet och ett kontinuerligt inflöde av hämmande ämnen till reningsverket riskerar att bakterierna slås ut med resultatet att reningen inte längre fungerar. Därför bör man i uppströmsarbetet säkerställa att inte alltför höga halter av nitrifikationshämmarna släpps på det kommunala avloppsnätet. Exempel på nitrifikationshämmande ämnen är cyanid, koppar, konserveringsmedel av olika slag och natriumhypoklorit (vissa tvättmedel).

Behöver du hjälp med miljöprovtagning? Kontakta oss!