Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

FLUGOR ‒ BEKÄMPNING AV BANANFLUGOR OCH BLOMFLUGOR

Bananflugor

Namnet bananfluga är i vardagligt tal en sammanfattning av ca 30 olika arter av släktet drosophila. De kallas även fruktflugor, fuktflugor, ättiksflugor och vinflugor. Bananflugor är små, 2‒2,5 mm långa, och har en gulbrun kropp med tegelröda ögon. De förökar sig snabbt och trivs i rumstemperatur där de livnär sig på jästsvampar från matrester, jäsande frukt eller grönsaker. Det räcker med ett litet snitt i en frukt för att en bananfluga på kort tid ska lägga upp till 25 ägg där. Från ägg till fluga tar det sedan endast 10 dagar. De dras till förpackningar med rester av vin, öl, mjölk, ketchup, marmelad eller ättika och det kan vara svårt att bli av med bananflugor. Även dåligt rengjorda avfallsbehållare är en plats där de trivs och utvecklar koloni. Källan är ofta bristfälligt rengjorda golvbrunnar, vattenlås och ventilationsdon där det samlas damm och fett.

Blomflugor

Denna flugfamilj (Diptera) påminner till det yttre om getingar. Den tydligaste skillnaden mellan dem är antalet vingar. Getingar har fyra vingar medan blomflugor endast har två. Blomflugor har även kortare antenner. De uppehåller sig som namnet antyder gärna vid blommor.

Så undviker du bananflugor och blomflugor:

  • Rengör golvbrunnar och vattenlås. Inte bara med kem eller hett vatten utan mekanisk rengöring är nödvändig.
  • Sortera och kassera skadad frukt och grönsaker. Rengör platsen frukten legat på noggrant.
  • Rengör soprum och sopkärl ofta och noga.
  • Kontrollera ventilationsdon, fläkt- och imkåpor, särskilt i anslutning till kök. De ska vara fria från fett och damm.

Så bekämpar du bananflugor och blomflugor:

  • Sätt ättiksfällor i problemområden.
  • Ljusfällor är ett bra komplement eller alternativ till ättiksfällor för att fånga in blomflugor och bananflugor.
  • Städa noggrant.

Observera att ovanstående endast är rådgivande information. Har du avtal eller försäkring via oss framgår det av avtalsdokumenten eller försäkringsbrevet vad som ingår.

Vill du bli av med flugor? Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar

Blomflugor trivs i fuktigt, förmultnande, organiskt material. Se till att alla vattenlås i kök och badrum är rengjorda. Skölj frukt ordentligt alternativt förvara den svalt i till exempel kylskåp. Skölj ur tomglas och tomburkar och panta/återvinn så snart som möjligt. Lämna inte hushållssopor i köket över natten. Städa köket och se till att köksfläkt och spis är rengjorda.

Nej, blomflugor bits inte.