Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

BI ‒ BLI AV MED BIN I TRÄDGÅRDEN

Fakta om bin

Bin ligger bakom långt fler livsmedel än bara honung. Honungsbiet är det mest kända. De lever antingen solitärt eller i större bisamhällen. Bisamhällen styrs av en drottning men solitärerna klaras sig själva.

Bins viktiga roll i samhället

Bin är tillhör steklarna och är livsviktiga pollinerare, tack vare att de lever av nektar och pollen.

 

Så undviker du bin:

  • Undvik att ha sötsaker framme under sommarhalvåret.

Så bekämpar du bin:

  • Bin är nyttodjur och ska inte bekämpas!

Vill du bli av med skadedjur? Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar

Bin sticks bara om de blir skrämda eller hamnar i en trängd situation. De är med andra ord inte särskilt aggressiva.

Tambin övervintrar i sin bikupa tillsammans drottningen och resten av samhället.