BI ‒ BLI AV MED BIN I TRÄDGÅRDEN

Bin är tillhör steklarna och är livsviktiga pollinerare, tack vare att de lever av nektar och pollen. De ligger bakom långt fler livsmedel än bara honung. Honungsbiet är det mest kända. Bin lever antingen solitärt eller i större bisamhällen. Bisamhällen styrs av en drottning men solitärerna klaras sig själva.

Så undviker du bin:

  • Undvik att ha sötsaker framme under sommarhalvåret.

Så bekämpar du bin:

  • Bin är nyttodjur och ska inte bekämpas!

Vill du bli av med skadedjur? Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar

Bin sticks bara om de blir skrämda eller hamnar i en trängd situation. De är med andra ord inte särskilt aggressiva.

Tambin övervintrar i sin bikupa tillsammans drottningen och resten av samhället.