Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

DUVA ‒ BLI AV MED DUVOR PÅ TAKET OCH BALKONGEN

Fakta om duvor

I Sverige är det fyra duvarter som förekommer: tamduva, även kallad stadsduva, ringduva, skogsduva och turkduva, men duvor i allmänhet finns nästan överallt i världen. Det är primärt i skogsområden de uppehåller sig och det kan både vara i träd och på marken. Duvans kropp är kompakt och väl utvecklad för flygning. Fjäderdräktens färger skiftar beroende på vad den äter. Består födan mestadels av frön går fjäderdräkten ofta i en mörkare färgskala, fruktbaserad föda tenderar ge en mer färg.

Varför är duvor ett problem?

När det vistas många duvor på platser nära människor kan deras spillning bli ett problem. Spillningen i sig är otrevlig men kan även sprida smitta. Stora mängder fåglar på offentliga platser kan även vålla obehag hos en del människor.

Så undviker du duvor:

  • Gå inte nära deras reden.
  • Vid problem med duvor på balkongen kan du med fördel hänga upp ett vindspel för att skrämma iväg dem.
  • Se över det förebyggande arbetet med så kallad fågelsäkring. Det vill säga åtgärder som exempelvis fågelskrämmor som hindrar fåglar från att häcka på fastigheten.

Så bekämpar du duvor:

  • Flytta deras reden och bygga bort boplatser. Kontakta Nomor för hjälp med detta.

Observera att ovanstående endast är rådgivande information. Har du avtal eller försäkring via oss framgår det av avtalsdokumenten eller försäkringsbrevet vad som ingår.

Behöver du hjälp mot duvor? Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar

Med för situationen lämplig avskräckande åtgärd som till exempel fågelpigg, nätning eller fågelskrämmor.

Man får riva tomma duvbon.