Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av sidan. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du cookies.

FISKMÅS ‒ BLI AV MED FISKMÅSAR PÅ TAKET

Fiskmåsar hör till familjen måsfåglar. Den är i huvudsak vit och grå med svart vingspetsar. De häckar i både vattennära områden och stadsmiljö. När de lagt ägg hjälps de åt i par att ta hand om dem. Fiskmåsen är en allätare som inte räds att färdas långt i jakten på föda, som kan bestå av allt från fisk till hushållsavfall och insekter.

Så undviker du fiskmåsar:

  • Undvik att gå nära deras bon.

Lämpliga bekämpningsmetoder: flytta deras reden och bygga bort boplatser. Kontakta Nomor för hjälp med detta.

Behöver du hjälp mot fiskmåsar? Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar

Med för situationen lämplig avskräckande åtgärd som till exempel fågelpigg, nätning eller fågelskrämmor.

Alla måsfåglar är skyddade under häckningsperioden 1 april till 31 juli. Men om det rör sig om måsfåglar som orsakar väldigt stor skada eller olägenhet kan man enligt jaktförordningen bedriva skyddsjakt även under häckningsperioden. Detta är något som bedöms från gång till gång.

Måsungar lämnar boet ganska snart efter kläckningen och rör sig på marken långt innan de kan flyga. I närheten finns måsföräldrarna som matar och skyddar ungarna från allt som de uppfattar som fara för ungarna. Det kan ta tre till fyra veckor innan ungarna är flygfärdiga.