FLÄSKÄNGER ‒ BLI AV MED FLÄSKÄNGRAR INOMHUS

Ängrar är ett stort släkte och till de vanligare arterna hör fläskängern. Ofta påträffas fläskängern i fågelbon och döda djur men även i kastrullskåp, spisfläktar, djurfoder och ventilation, särskilt i skafferiventiler i äldre fastigheter. Den lägger sina ägg i döda djur och fläskängerns larver är 12-16 mm långa och har en mörkbrun behåring.

Skador fläskänger kan orsaka

Fläskängrar är asätare och de gnager sig gärna in i trä. Var därför observant så inte virke i fastigheter angrips.

Så undviker du fläskängrar:

  • Håll spisfläkten och kastrullskåpet fria från fett.
  • Avlägsna gamla getingbon och fågelbon
  • Kontrollera torrvaror tillverkade av animaliska råvaror, som till exempel visst djurfoder, samt förvara dessa väl förslutet.

Så bekämpar du fläskängrar:

  • Rengöring och särskilda fall kemisk bekämpning.
  • Se över vindar, källare och dolda utrymmen efter döda möss, getingbon eller gamla fågelbon och avlägsna dessa.
  • Gå igenom och kontrollera eventuellt djurfoder.

Vill du bli av med fläskängrar? Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar

Nej, fläskängrar bits inte.

I vuxen ålder kan en fläskänger flyga, detta gäller alla typer av ängrar.

Den är en svart till färgen med ett ljust tvärband med 3 till 4 svarta prickar över främre partiet på täckvingarna. Som vuxen individ blir den upp till 9 mm lång.

I Sverige håller fläskängrar för det mesta till inomhus men i södra Europa kan de även påträffas utomhus.