Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

FLÄSKÄNGER ‒ BLI AV MED FLÄSKÄNGRAR INOMHUS

Fakta om fläskänger

Ängrar är ett stort släkte och till de vanligare arterna hör fläskängern. Ofta påträffas fläskängern i fågelbon och döda djur men även i kastrullskåp, spisfläktar, djurfoder och ventilation, särskilt i skafferiventiler i äldre fastigheter. Den lägger sina ägg i döda djur och fläskängerns larver är 12-16 mm långa och har en mörkbrun behåring.

Skador en fläskänger kan orsaka

Fläskängrar är asätare och de gnager sig gärna in i trä. Var därför observant så inte virke i fastigheter angrips.

Så undviker du fläskängrar:

  • Håll spisfläkten och kastrullskåpet fria från fett.
  • Avlägsna gamla getingbon och fågelbon.
  • Kontrollera torrvaror tillverkade av animaliska råvaror, som till exempel visst djurfoder, samt förvara dessa väl förslutet.

Så bekämpar du fläskängrar:

  • Rengöring och särskilda fall kemisk bekämpning.
  • Se över vindar, källare och dolda utrymmen efter döda möss, getingbon eller gamla fågelbon och avlägsna dessa.
  • Gå igenom och kontrollera eventuellt djurfoder.

Observera att ovanstående endast är rådgivande information. Har du avtal eller försäkring via oss framgår det av avtalsdokumenten eller försäkringsbrevet vad som ingår.

Vill du bli av med fläskängrar? Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar

Nej, fläskängrar bits inte.

I vuxen ålder kan en fläskänger flyga, detta gäller alla typer av ängrar.

Den är en svart till färgen med ett ljust tvärband med 3 till 4 svarta prickar över främre partiet på täckvingarna. Som vuxen individ blir den upp till 9 mm lång.

I Sverige håller fläskängrar för det mesta till inomhus men i södra Europa kan de även påträffas utomhus.