Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

GETING ‒ BLI AV MED GETINGAR I BOSTADEN

Fakta om getingar och geingbon

Mest förekommande är vanliga getingar, tyskgetingar, rödbandade getingar, buskgetingar och bålgetingar. De tillhör insektsfamiljen steklar precis som myror. Antalet getingar i ett bo varierar men kan uppgå till flera tusen per samhälle. Deras bon består av tuggat trä som de hittar i stubbar, träd eller panel m.m. men de kan även bygga bo i marken. På hösten dör alla getingar utom drottningen och getingboet överlever bara en sommar. Getingar är pollinerare och ska därför ej bekämpas i onödan.

Vart bygger getingar bon?

Getingar bygger gärna bon under utbuktande delar på hustak samt i väggar och träd men en del getingar bygger även bon i marken.

Är getingstick farligt?

Det gör i regel ont och svider på stället där man blivit stucken men det är oftast inte farligt såvida man inte är allergisk mot getingstick.

Så undviker du getingar:

  • Tänk på att hålla snyggt och rent vid sopkärl och håll efter spill av sötsaker.
  • Sätt in insektsnät i öppna fönster. Montera insektsnät för att täcka luftspalter, ventiler och ventilationsluckor med mera där getingar kan ta sig in och bygga bo.
  • Sätt upp getingfällor i problemområden, dessa går att beställa från Nomor.

Så bekämpar du getingar:

  • Borttagning av getingbo och kemisk bekämpning.
  • Vid allergi eller överkänslighet för getingstick, kontakta en professionell skadedjursbekämpare.
  • Ta ner getingbon i början på sommaren när de ännu inte är större än en pingisboll. Sätt på dig tjocka handskar och trä en påse runt boet innan du tar ner det.

Observera att ovanstående endast är rådgivande information. Har du avtal eller försäkring via oss framgår det av avtalsdokumenten eller försäkringsbrevet vad som ingår.

Vill du bli av med getingar? Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar

Kontakta Nomor på 0771–122 300 eller nomor.se eller ditt försäkringsbolag för hjälp med sanering.

Enklast är att öppna ett fönster och försiktigt fösa ut dom. Är det problem med många återkommande getingar inomhus så kontakta Nomor på 0771–122 300 eller nomor.se för hjälp.

Avlägsna sådant som lockar till sig getingar, till exempel matrester och spill av söta livsmedel. Om problemet med många getingar på balkongen kvarstår så kontakta Nomor på 0771–122 300 eller nomor.se för hjälp.

Nedtagning av gamla getingbon ingår ej i försäkringar. Detta är något man kan göra på egen hand genom att t.ex. förse sig med handskar och klippa eller plocka ned boet och stoppa det i en sopsäck. Släng boet på en anläggning för avfallshantering – hör med personal där om sorteringsregler.