Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

HÄSTMYRA ‒ BLI AV MED HÄSTMYROR I TRÄDGÅRDEN

Fakta om hästmyror

Hästmyran är Europas största myra och tillhör insektsfamiljen steklar. Två av arterna finns i Sverige och är vanligast förekommande i skogslänen. Hästmyran är mattsvart med rödbrun mellankropp. Drottningen gnager ett bo där hon sedan föder en kull arbetare som till slut växer till en koloni på upp till 3000 individer.

Vart finns hästmyror?

Hästmyror bygger bon i rötskadade träd, stubbar och byggnader. Huvudboet finns oftast utomhus men satellitbon kan finnas dolda i konstruktionsvirke inomhus. Hästmyran är allätare och lever av exempelvis söta växtsafter, insekter och andra smådjur.

Så undviker du hästmyror:

  • Undvik vedstaplar, virke och vegetation i nära anslutning till byggnader.
  • Var uppmärksam på stubbar och liggande timmer på din tomt.
  • Inspektera regelbundet din fastighet längs med husgrund efter förekomst av myror.

Så bekämpar du hästmyror:

  • Borttagning av boplatser och kemisk bekämpning.
  • Innan bekämpning är det viktigt att ha koll på hur stort boet i konstruktionsvirket är, detta för att vara säker på att hela boet blir bekämpat. Sök igenom hela tomten efter huvudboet och eventuellt fler sattelitbon.
  • Vid misstanke om större angrepp kontakta professionell saneringsfirma.

Observera att ovanstående endast är rådgivande information. Har du avtal eller försäkring via oss framgår det av avtalsdokumenten eller försäkringsbrevet vad som ingår.

Vill du bli av med hästmyror? Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar

I grunden är myror nyttodjur då de bidrar med näring till olika växter och håller andra skadedjur borta. Vållar de inte några problem ska man helst låta dem vara.

Man ska inte förstöra eller flytta på myrstackar i onödan, myror är en del av vår fauna och har en stor del i vår natur. Om myrstacken orsakar stora problem och finns på din egen tomt, så får man flytta på den. Sent på hösten innan eventuell tjäle i marken kan man gräva upp stacken och flytta den.