Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av sidan. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du cookies.

HÄSTMYRA ‒ BLI AV MED HÄSTMYROR I TRÄDGÅRDEN

Hästmyran är Europas största myra och tillhör insektsfamiljen steklar. Två av arterna finns i Sverige och är vanligast förekommande i skogslänen. Hästmyran är mattsvart med rödbrun mellankropp. Drottningen gnager ett bo där hon sedan föder en kull arbetare som till slut växer till en koloni på upp till 3000 individer. Bon byggs i rötskadade träd, stubbar och byggnader. Huvudboet finns oftast utomhus men satellitbon kan finnas dolda i konstruktionsvirke inomhus. Hästmyran är allätare och lever av exempelvis söta växtsafter, insekter och andra smådjur.

Så undviker du hästmyror:

  • Undvik vedstaplar, virke och vegetation i nära anslutning till byggnader.

Lämpliga bekämpningsmetoder: borttagning av boplatser och kemisk bekämpning.

Vill du bli av med hästmyror? Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar

I grunden är myror nyttodjur då de bidrar med näring till olika växter och håller andra skadedjur borta. Vållar de inte några problem ska man helst låta dem vara.

Man ska inte förstöra eller flytta på myrstackar i onödan, myror är en del av vår fauna och har en stor del i vår natur. Om myrstacken orsakar stora problem och finns på din egen tomt, så får man flytta på den. Sent på hösten innan eventuell tjäle i marken kan man gräva upp stacken och flytta den.