Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

HUSBOCK ‒ BLI AV MED HUSBOCK I BOSTADEN

Fakta om husbock

Husbock förekommer främst i de sydligare delarna av Sverige samt utmed Östersjökusten upp till södra Gästrikland men även i delar av Mälardalen samt på Öland och Gotland. De förekommer även i viss mån på västkusten.

Hur ser en husbock ut?

Kroppen är oval med två länga antenner på huvudet. Till färgen är husbocken grå- eller brunaktig med två ljusare tvärband på täckvingarna. Mellankroppen har två svarta, glänsande vårtor.

Skador husbock kan orsaka

Husbocken angriper främst de varmare delarna i ett hus som till exempel takkonstruktioner och södergavlar där den lägger sina ägg i springor och håligheter i virket. Därefter borrar sig larverna igenom träet utan att det syns på ytan, däremot kan det ibland höras. Därmed kan man alltså ha ett pågående angrepp utan att man vet om det. Angrepp som får pågå en längre tid riskerar att påverka bärigheten i husets konstruktionsvirke. De angriper tall och gran men aldrig lövträd. Husbockens larver är som mest aktiva i temperaturer mellan 25-28 grader men ingen aktivitet råder under 12 grader.

Så undviker du husbock:

  • Fackmannamässig besiktning
  • Se över ventiler och luftspalter så de är ordentligt nätade med finmaskigt nät. Det förhindrar insekter på vind och i konstruktionsvirke.

Så bekämpar du husbock:

  • Kemisk bekämpning eller gasning.
  • Beroende på angreppets omfattning kan virke i bärande konstruktioner behöva bytas ut.
  • Vid förekomst av husbock kontakta professionell skadedjursbekämpare.

Observera att ovanstående endast är rådgivande information. Har du avtal eller försäkring via oss framgår det av avtalsdokumenten eller försäkringsbrevet vad som ingår.

Vill du bli av med husbock? Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar

Husbockslarverna lämnar efter sig små flyghål i virket. Ibland kan man även höra ljud från när de borrar sig fram i virket. Dock skadar de aldrig ytan på virket vilket gör att ett angrepp kan pågå en längre tid utan att upptäckas.

Husbocken finns främst längs med Östersjökusten och Mälardalen. Fastigheter byggda av trä i dessa områden riskerar att utsättas för angrepp av husbock.

Nej, husbock förekommer endast i södra Sverige upp till södra Gästrikland.