Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av sidan. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du cookies.

KACKERLACKA ‒ BLI AV MED KACKERLACKOR I BOSTADEN

De vanligaste arterna är tysk kackerlacka, brunbandad kackerlacka, orientalisk kackerlacka och den inhemska skogskackerlackan. Efter endast 2-4 månader når en kackerlacka vuxen storlek. Honorna lägger äggkapslar om ca 36 ägg som därefter kläcks inom 4-6 veckor. Kackerlackor är svåra att upptäcka då de är nattaktiva men där de existerar i större omfattning går de att se även dagtid. De förflyttar sig vanligen längs rörgenomföringar och avloppsstammar och man kan se spår av dem i form av små, svarta prickar. Gulsot och salmonella är exempel på åkommor kackerlackor kan sprida.

Så undviker du kackerlackor:

  • Se till att samtliga rörgenomföringar och ventilationskanaler är täta
  • Håll god ordning och rent i din bostad eller lokal
  • Tänk på att hålla snyggt och rent vid sopkärl
  • Rengör under köksbänkar och bakom socklar vid flytt

Lämpliga bekämpningsmetoder: klisterfällor, kyla, kiselpulver och kemisk bekämpning.

Vill du bli av med kackerlackor? Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar

Ja, det har de men de använder dem inte i någon större utsträckning. Kackerlackor föredrar att springa vilket de gör i rask takt.

Ja, skogskackerlackan är naturligt förekommande i vår svenska fauna. Den är dock inte att betrakta som ett skadedjur då den inte trivs eller förökar sig i våra bostäder. Det är den tyska kackerlackan som är ett vanligt skadedjur i Sverige och den kom hit på 1700-talet via sjöfarten. Dock härstammar inte den tyska kackerlackan från Tyskland som man kan tro, den har istället troligen sitt ursprung i Afrika.