Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

KACKERLACKA ‒ BLI AV MED KACKERLACKOR I BOSTADEN

Fakta om kackerlackor

De vanligaste arterna är tysk kackerlacka, brunbandad kackerlacka, orientalisk kackerlacka och den inhemska skogskackerlackan. Efter endast 2-4 månader når en kackerlacka vuxen storlek. Honorna lägger äggkapslar om ca 36 ägg som därefter kläcks inom 4-6 veckor. Kackerlackor är svåra att upptäcka då de är nattaktiva men där de existerar i större omfattning går de att se även dagtid. De förflyttar sig vanligen längs rörgenomföringar och avloppsstammar och man kan se spår av dem i form av små, svarta prickar.

Skador som kackerlackor kan orsaka

Kackerlackor kan sprida virus och bakterier som kan ge upphov till salmonella, gulsot och gula stafylokocker, även kallad sjukhussjuka. Det illaluktande sekret som kackerlackor avger kan i vissa fall ge allergiska reaktioner. De kan även ge sig på livsmedel som då blir oätbara.

Att tänka på vid resa

Liksom vägglöss kan även kackerlackor följa med i bagaget vid utlandssemester. Var därför observant när du packar väskorna för hemfärd, i synnerhet när det gäller livsmedel. När du kommer hem packar du med fördel upp väskan utomhus för att undvika få med dig eventuella kackerlackor in i din bostad. Syna det du packar upp noga.

Så undviker du kackerlackor:

  • Se till att samtliga rörgenomföringar och ventilationskanaler är täta.
  • Håll god ordning och rent i din bostad eller lokal.
  • Tänk på att hålla snyggt och rent vid sopkärl.
  • Rengör under köksbänkar och bakom socklar vid flytt.

Så bekämpar du kackerlackor:

  • Kackerlackor bekämpas primärt med klisterfällor.
  • Ibland krävs kemisk bekämpning.
  • Vid förekomst av kackerlackor rekommenderas att kontakta ett professionellt saneringsföretag.

Observera att ovanstående endast är rådgivande information. Har du avtal eller försäkring via oss framgår det av avtalsdokumenten eller försäkringsbrevet vad som ingår.

Vill du bli av med kackerlackor? Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar

Ja, det har de men de använder dem inte i någon större utsträckning. Kackerlackor föredrar att springa vilket de gör i rask takt.

Ja, skogskackerlackan är naturligt förekommande i vår svenska fauna. Den är dock inte att betrakta som ett skadedjur då den inte trivs eller förökar sig i våra bostäder. Det är den tyska kackerlackan som är ett vanligt skadedjur i Sverige och den kom hit på 1700-talet via sjöfarten. Dock härstammar inte den tyska kackerlackan från Tyskland som man kan tro, den har istället troligen sitt ursprung i Afrika.

Nej, de är inte farliga men de kan sprida smitta och deras sekret ge upphov till allergiska reaktioner.

Kackerlackor är i regel nattaktiva och gömmer sig därför i springor och mörka vrår dagtid. De trivs och förökar sig bäst på varma platser där det finns gott om mat och fukt vilket är en förklaring till varför de är vanliga i köksmiljöer.