Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

LOPPA ‒ BLI AV MED LOPPOR I HÅRET

Fakta om loppor

Loppan är en mycket liten och blodsugande insekt som kan föra med sig sjukdomar. Den livnär sig på blod från däggdjur och fåglar vilket är en förutsättning för att honan ska kunna lägga ägg. Larverna i sin tur lever av organiskt material. Loppan går igenom fyra stadier: ägg, larv, puppa och imago.

Hur sprids loppor?

Med sina klor griper lopporna tag i sitt värddjur, då de kan hoppa har de möjlighet att byta värd. Kroppen mäter inte mer än 1,5 till 9 millimeter och är platt i höjdled för att de lätt ska kunna ta sig fram i päls och bland fjädrar.

Så undviker du loppor:

  • Undvik att hantera fågelbon. Problem med fågelloppor förekommer främst på våren då värmen kommer och lopporna vaknar från dvala i fågelbon. Det är då de kan flytta sig in i bostäder via ventiler till exempel. Det är vanligt att barn som leker i närheten av fågelbord eller fågelholkar blir bitna på benen under vår och försommar.
  • De flesta loppor som vi kan få problem med klarar sig inte i vår torra miljö inomhus och de överlever eller fortplantar sig inte av att bita eller suga blod på människor.

Så bekämpar du loppor:

  • Inspektera husdjur som är ute mycket. Det är ofta dessa som för in till exempel fågelloppor eller liknande.
  • Vid förekomst av loppor inomhus så dammsug några gånger extra.
  • Vid svåra fall av loppor inomhus så kontakta ett professionellt saneringsföretag.

Vill du bli av med skadedjur? Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar

Tvätta sängkläder och rengör säng och sovrum noggrant.

De vanligaste lopporna vi har problem med på våra breddgrader är loppor knutna till våra husdjur eller fåglar, och de sprider sällan någon smitta. De är mest irriterande med sina kliande bett. Historiskt har loppor spridit sjukdomarna tyfus och pest. Det är loppornas avföring som bär på smittan. Om man blir biten riskerar man få in avföringen i bettet när man kliar sig.