Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av sidan. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du cookies.

MAL ‒ BEKÄMPNING AV KLÄDMALAR OCH MALFJÄRILAR

De två vanligaste arterna av malfjärilar som man hittar inomhus är klädesmal (klädmal) och pälsmal. Båda arterna är gula eller grå och har 12-14 mm mellan vingspetsarna. En hona kan lägga upp till 100 ägg vilka kläcks efter några dagar. Utvecklingen från ägg till fullvuxen fjäril kan ta från en månad till närmare ett år, mycket beroende på omgivningens temperatur. Fjärilarna gör ingen skada utan det är larverna som går till angrepp, främst mot textilier. Klädesmalens larver angriper i första hand material från djurriket men ibland även från växtriket. Den är särskilt förtjust i fjädrar, hår och päls.

Så undviker du malar:

  • Tvätta alltid kläder och textilier innan förvaring och placera i tättslutande påsar.
  • Se till att dolda utrymmen till exempel förråd och garderober dammsugs kontinuerligt.
  • Var uppmärksam på kläder och mattor som du inte regelbundet använder.

Så bekämpar du malar:

  • Tvätta och inventera samtliga textilier där hemma.
  • I svåra fall kan det krävas kemisk bekämpning.
  • Vid återkommande problem med mal kontakta en professionell saneringsfirma.

Vill du bli av med malar? Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar

Det är inte malfjärilarna som orsakar skada utan det är larverna när de äter. Larverna äter gärna textilier, främst bestående av fibrer från djurriket men ibland angriper de även textilier med vegetabiliskt ursprung.

Nej, malar är inte skadliga för oss människor, det är snarare våra ullplagg som tar skada av dem.

Det första steget är att gå igenom och tvätta drabbade textilier. Hjälper inte det kan kemiska metoder behöva tas till. Kontakta Nomor på 0771–122 300 för att boka professionell sanering mot mal.