Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

MÖSS ‒ BEKÄMPA MÖSS I DIN BOSTAD

Husmus

I Sverige är husmusen vanligast, därefter kommer skogsmusen. Kroppslängden är vanligtvis 8‒9 cm liksom svansen. Den tar sig in genom mycket små hål, från 5 mm i diameter och uppåt. En mus blir könsmogen redan efter 35 dagar och en hona får ofta 4‒6 kullar om året med upp till 6 ungar i varje kull. Under gynnsamma förhållanden kan en ny kull födas var femtionde dag. Husmusen förökar sig i snabb takt. Honan är dräktig i 18‒21 dagar och fruktsam i ca 1 år. Den äter allt men gillar bäst frukt, frön, mjöl, gryn och spannmålsprodukter. Den söker sig ofta in i fastigheter via panel och springor och går nästan uteslutande via väggar upp till vinden.

Mindre skogsmus

Namnet på denna mus får en gärna att tro att den är mindre än sin släkting, den stora skogsmusen, men faktum är att de är ungefär lika stora. Det största skillnaden mellan de två är att den mindre skogsmusen saknar det mörka tvärbandet som går över bröstet på den stora skogsmusen. På ryggen är den gråbrun som tonar ut till ljusgrått på magen. Vuxna individer har en gulaktig fläck på bröstet. I Sverige påträffas denna art i Götaland och Svealand.

Större skogsmus

Större skogsmus, även kallad halsbandsmus, är ungefär lika stor som sin släkting det vill säga den mindre skogsmusen. Dock är den större skogsmusen något ljusare i färgsättningen med sin gulbruna rygg och vita mage. Dessutom har den sitt karakteristiska gulbruna band över bröstet när den uppnått vuxen ålder. Den större skogsmusen finns i Sverige ända upp till södra Norrland.

Vart finns det möss?

Husmöss uppehåller sig, som namnet antyder, i våra hus året om medan skogsmössen primärt vistas ut i naturen. Till hösten när kylan kommer vill däremot skogsmössen gärna in i värmen och kan därför påträffas i våra bostäder den tiden på året.

Så undviker du möss:

  • Se över rörgenomföringar så de är täta. Avloppsbrunnar ska ha ordentligt fastsatta galler utan för stora hål, gärna av metall.
  • Dörrar måste vara täta, kontrollera att eventuella släp- och borstlister är intakta.
  • Husfasaden måste vara fri från hål och sprickor, om så finns kan det vara god idé att anlita en fackman för tätning.
  • Håll god ordning och undvik högar av bråte både ute och inne. Tänk på att hålla snyggt och rent vid sopkärl.
  • Undvik vegetation i nära anslutning till husfasader.
  • Mata ej fåglar där du vill hålla mössen borta.

Så bekämpar du möss:

  • Placera mekaniska fällor eller burar där mössen uppehåller sig. Sätt inte ut en eller två fällor utan sätt ut flera. Ju fler fällor som placeras ut desto större chans till bra fångst.
  • Det bästa sättet att sanera mot möss är klassiska slagfällor betade med något sött, fett eller väldoftande, till exempel leverpastej eller mjukost.
  • Kontrollera och vittja fällorna regelbundet. En död mus som får ligga länge luktar ganska illa.

Observera att ovanstående endast är rådgivande information. Har du avtal eller försäkring via oss framgår det av avtalsdokumenten eller försäkringsbrevet vad som ingår.

Vill du bli av med möss? Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar

Som med alla ”skrämmor”, ljud eller vibrationer så fungerar de initialt. Men efter ganska kort tid så vänjer sig gnagare vid ljudet eller vibrationerna.

Ja, det kan de.

Ja, möss kan gnaga på elkablar och orsaka kortslutning med brand som följd.

Möss är gnagare och gnager därmed gärna på saker. I ett hus kan det få förödande konsekvenser om en mus gnager på en elkabel vilket kan leda till brand. Tar sig möss in i ett hus lämnar de ofta spillning efter sig som kan bära på smitta.