Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

RISVIVEL ‒ BLI AV MED RISVIVLAR INOMHUS

Dess huvud påminner om en snabel och de är brunsvarta till färgen med fyra röda prickar på täckvingarna. Honan borrar ett hål i ett riskorn och lägger ett ägg, larven äter sedan upp innandömet och förpuppar sig i kornet. De lever även av säd. Risvivlar kommer till Sverige via varutransporter och etablerar sig främst i skafferier och förpackningar med ris. Den är beroende av värme och kan därför ej övervintra i kalla lokaler.

Så undviker du risvivlar:

  • Förvara ris och spannmål svalt
  • Kontrollera risvaror extra noggrant vid inköp.

Så bekämpar du risvivlar:

  • Rengöring och kemisk bekämpning.
  • Gå igenom alla torrvaror, främst de som innehåller ris, samt städa alla skåp noggrant.
  • Kontakta en professionell saneringsfirma vid större angrepp av risvivlar.

Observera att ovanstående endast är rådgivande information. Har du avtal eller försäkring via oss framgår det av avtalsdokumenten eller försäkringsbrevet vad som ingår.

Vill du bli av med risvivlar? Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar

Risvivel är en liten vivel som snabbt kan föröka sig och bli väldigt många till antalet på kort tid. Vi kan få hem dessa med vissa matvaror som till exempel ris eller spannmålsprodukter.

Gå igenom skafferiet noggrant och se efter vilka varor som är angripna och frys eller kassera dessa. Städa skåp och skafferi noggrant.

Nej, men de kan förstöra kvalitén på livsmedel.