Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

SNOK ‒ BLI AV MED SNOKAR I TRÄDGÅRDEN

Fakta om snokar

Snok, även kallad vattensnok, är en ormart som finns i stora delar av Europa. I Sverige är det den största arten och den enda som lägger ägg. Snokar är inte giftiga och går sällan till angrepp mot människor. Möss och andra reptiler utgör den viktigaste födan vilka den letar upp i marken men den lever även av bland annat groddjur, fisk och sorkar. Det faktum att den äter smågnagare gör snoken till ett nyttodjur.

Så känner du igen en snok

Snokens färg varierar kraftigt från grågrön till brun men känns igen på de ljusa prickarna på var sida nacken.

Så undviker du snokar:

  • Snokar trivs nära vatten, undviker du sjönära områden kommer du sannolikt inte stöta på någon snok.
  • Snoken är också ett nyttodjur då det tar möss.

Så bekämpar du snokar:

  • Snokar är liksom andra ormarter i Sverige fridlysta och ska därför ej bekämpas.

Behöver du hjälp att bli av med skadedjur? Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar

Nej, det är inte tillåtet.