Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

SVARTMYRA ‒ BLI AV MED SVARTMYROR I TRÄDGÅRDEN

Fakta om svartmyror

Svartmyran trivs som bäst i fuktig sand, det är förklaringen till varför den ofta påträffas vid plattsättningar, altaner och liknande. Den bygger gärna bo i fuktskadat virke eller annat byggmaterial och varje bo har en drottning. Svartmyror sänder ut ”spejare” för att hitta mat och ”spejarna” i sin tur lämnar efter sig doftspår så andra myror kan följa efter. Den huvudsakliga födan består av avföring från bladlöss men även växtsafter, pollen och insekter.

Så undviker du svartmyror:

  • Håll efter livsmedelsspill från sötsaker – tänk på att skura bort myrstigar så doftspåret försvinner.
  • Undvik vegetation i nära anslutning till husfasader.
  • Husgrunden måste vara fri från hål och sprickor. Kontakta gärna en fackman för tätning.

Så bekämpar du svartmyror:

  • Vid problem med myror inomhus rekommenderas myrdosor. Även annan kemisk bekämpning kan tillämpas vid behov.
  • Ta reda på var myrorna bor, det är ganska lätt att hitta ett bo för svartmyror då det ofta är som en liten sand- eller jordhög som sticker upp i gräsmattan eller mellan plattorna i en plattsättning. Behandla sedan boet lokalt med till exempel lämpligt myrpulver.

Observera att ovanstående endast är rådgivande information. Har du avtal eller försäkring via oss framgår det av avtalsdokumenten eller försäkringsbrevet vad som ingår.

Vill du bli av med svartmyror? Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar

Myror är generellt ett nyttodjur och ska inte tas bort i onödan. Svartmyror söker sig gärna in i våra hus under tidig vår, innan det finns tillräckligt med mat ute. Se till att allt spill av livsmedel med mera, som till exempel rester av grillningen på uteplatsen, städas undan så snart som möjligt. Är myrorna ett stort problem inomhus så kontakta Nomor på 0771–122 300 eller nomor.se för hjälp med åtgärder.

Sent på hösten innan eventuell tjäle i marken kan man gräva upp stacken och flytta den.

Enklast är att planera om krukväxterna, att byta jord.

Myrorna går in genom öppningen i dosan och tar med sig av giftet till sitt bo. Städning och placering påverkar myrdosans effekt.