Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av sidan. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du cookies.

SVARTMYRA ‒ BLI AV MED SVARTMYROR I TRÄDGÅRDEN

Svartmyran trivs som bäst i fuktig sand, det är förklaringen till varför den ofta påträffas vid plattsättningar, altaner och liknande. Den bygger gärna bo i fuktskadat virke eller annat byggmaterial och varje bo har en drottning. Svartmyror sänder ut ”spejare” för att hitta mat och ”spejarna” i sin tur lämnar efter sig doftspår så andra myror kan följa efter. Den huvudsakliga födan består av avföring från bladlöss men även växtsafter, pollen och insekter.

Så undviker du svartmyror:

  • Håll efter livsmedelsspill från sötsaker.
  • Skura bort myrstigar så doftspåret försvinner.
  • Undvik vegetation i nära anslutning till husfasader.
  • Husgrunden måste vara fri från hål och sprickor, om så finns kan vi hjälpa dig att täta dem.

Lämpliga bekämpningsmetoder: vid problem med myror inomhus rekommenderas myrdosor (dessa kan du beställa här) i myrornas utgångsläge. Kom ihåg att doftspåret myrorna lagt ut måste torkas bort för att myrorna ska hitta till myrdosan. Även kemisk bekämpning kan tillämpas vid behov. Du bokar enkelt sanering av myror här.

Vill du bli av med svartmyror? Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar

Myror är generellt ett nyttodjur och ska inte tas bort i onödan. Svartmyror söker sig gärna in i våra hus under tidig vår, innan det finns tillräckligt med mat ute. Se till att allt spill av livsmedel med mera, som till exempel rester av grillningen på uteplatsen, städas undan så snart som möjligt. Är myrorna ett stort problem inomhus så kontakta Nomor på 0771–122 300 eller nomor.se för hjälp med åtgärder.

Sent på hösten innan eventuell tjäle i marken kan man gräva upp stacken och flytta den.

Enklast är att planera om krukväxterna, att byta jord.

Myrorna går in genom öppningen i dosan och tar med sig av giftet till sitt bo. Städning och placering påverkar myrdosans effekt.