Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

BLI AV MED ENVIS, MJUK OCH STRIMMIG TRÄGNAGARE

Envis trägnagare

Även känd som dödsur och är vanlig i hela Sverige. Den är svart med två karaktäristiska gula hårfläckar på halssköldens bakre hörn samt en Y-formad upphöjning. Envisa trägnagare går endast till angrepp mot rötskadat virke där larverna gör långa gångar och flyghål.

Så undviker du envisa trägnagare:

  • Håll virket torrt
  • Förebygg röta
  • Byt ut skadat virke

Lämpliga bekämpningsmetoder: byt ut skadat virke och applicera lämpligt träskyddsmedel.

 

Mjuk trägnagare

Den mjuka trägnagaren är mjukare än sina släktingar och har en guldbrun färg. Honan lägger endast ägg i dött barrträvirke. När äggen kläckts gnager sig larverna in till tillväxtlagret. Arten är väldigt vanlig och finns i princip överallt där bart byggnadsvirke finns. Skadorna som uppstår efter angrepp av mjuka trägnagare är oftast av lindrig karaktär och inget som påverkar virkets bärighet.

Så undviker du mjuka trägnagare:

  • Var uppmärksam på spår av mjuka trägnagare när du monterar panel på obarkat virke.

Lämpliga bekämpningsmetoder: kontakta oss för rådgivning.

 

Strimmig trägnagare

De förekommer främst i de södra och mellersta delarna av Sverige. Den strimmiga trägnagaren angriper främst friskt virke inomhus. Honan lägger 20-40 ägg i sprickor eller gamla flyghål (från tidigare larver) och larverna åstadkommer slingrande gångar. Den kräver en luftfuktighet på ca 60-70 procent för att kunna utvecklas och processen tar 2-3 år. Man kan upptäcka dem genom att det kommer ut borrmjöl ur gångarna den gör. De påträffas oftast i ladugårdar, uthus eller källare där det ouppvärmt eller endast värms upp periodvis. Den strimmiga trägnagaren angriper både löv- och barrträd samt virkeskonstruktioner och trämöbler.

Så undviker du trägnagare:

  • Håll virket torrt och förebygg röta.
  • Byt ut skadat virke och var uppmärksam på spår av mjuka trägnagare när du monterar panel på obarkat virke.
  • Håll låg luftfuktighet. Byggnader som inte nyttjas året runt bör värmas till minst 14 grader för att hålla fukten borta, undvik förvaring av träföremål i ouppvärmda utrymmen.

Så bekämpar du trägnagare:

  • Byt ut skadat virke och applicera lämpligt träskyddsmedel.
  • Placera angripna föremål i centraluppvärmda utrymmen, mindre föremål kan placeras i frysbox några dygn.
  • Vid större angrepp kontakta en professionell saneringsfirma.

Observera att ovanstående endast är rådgivande information. Har du avtal eller försäkring via oss framgår det av avtalsdokumenten eller försäkringsbrevet vad som ingår.

Skador trägnagare kan orsaka

Den gemensamma nämnaren för trägnagarnas angrepp är gångarna som deras larver borrar i virke. Är det konstruktionsvirke som drabbas kan bärigheten påverkas om angreppet får pågå en längre tid. Det i sin tur kan leda till omfattande reparationer. Därför är det viktigt att vara observant så angrepp kan upptäckas i ett tidigt skede.

Vill du bli av med trägnagare? Kontakta oss!

Vanliga frågor och svar

Det beror på vilken art det är som gnager, men vanligtvis så knastrar eller skrapar det i trät.

Det finns många arter av insekter som äter av trä, eller bygger bo i trä. De allvarligast virkesförstörande skadeinsekterna är husbock, strimmig- och envis trägnagare samt hästmyra.

Till färgen är strimmiga trägnagare mörkbruna med punktstrimmiga täckvingar samt har en V-formad upphöjning på mellankroppen.

Det beror vilken sorts trägnagare det gäller.  Envisa trägnagare finns över hela Sverige medan strimmiga trägnagare är vanligast i södra och mellersta Sverige.