Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

Förberedelser inför ditt besök från Nomor

Här finner du information om vad du behöver tänka på inför vårt besök hos dig. Nomor utför alltid en inspektion vid första besöket där teknikern tar beslut om vilka åtgärder som lämpar sig bäst för ditt specifika ärende. Detta innebär att vi inte garanterar en sanering vid första besöket då det inte alltid är möjligt. Samma förberedelser gäller dock inför inspektion som inför sanering då det underlättar för teknikern att göra en korrekt bedömning om lämplig åtgärd. Har du frågor du ej finner svar på nedan är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Skadedjur att vara uppmärksam på just nu

Olika skadedjur är aktiva olika tider på året. De skadedjur som är aktiva just nu och som du bör vara extra vaksam på är vägglöss, kackerlackor, mössråttor men även silverfiskar samt förrådskadeinsekter som fläskängrar, mjölbaggar och mott. Klicka på skadedjurens namn för att ta del av fakta och råd om dem.

Se efter var getingarna tar sig in om boet inte är synligt. Markera med maskeringstejp var boet är eller där du ser att getingarna tar sig in alternativt lägg en enkel ritning i brevlådan som beskriver var boet/ingångshålen är. Plocka undan så att vi lätt kommer åt och förbered med stege om möjligt. Vid utvändig sanering behöver ni inte vara hemma för att ta emot oss. Tänk på att getingar är nyttodjur.

Generellt sanerar vi inte mot bin då de är nyttodjur. I första hand försöker vi anordna en förflyttning av bon med hjälp av en bitillsynsman. I de fall detta inte är möjligt och det finns en sanitär olägenhet vid boet kan vi genomföra en sanering och då gäller dessa förberedelser:

  • Se efter var bina tar sig in om boet inte är synligt.
  • Markera med maskeringstejp var boet är eller där du ser att bina tar sig in alternativt lägg en enkel ritning i brevlådan som beskriver var boet/ingångshålen är.
  • Plocka undan så att vi lätt kommer åt och förbered med stege om möjligt.

Inledningsvis utförs en inspektion för att identifiera vilken typ av bi det handlar om. Vid utvändig sanering behöver ni inte vara hemma för att ta emot oss.

Identifiera var du ser flugorna, plocka bort och rengör området. Då det finns många olika arter som kräver olika metoder behöver vi först artbestämma flugan för att därefter presentera en lämplig åtgärd. Städning är i många fall en förutsättning för en lyckad sanering.

Töm köksskåp och lådor. Dammsug och rengör med rengöringsmedel där du upplever problem med mott eller baggar. I förebyggande syfte, förvara torrvaror i tättslutande glas eller plastburkar. Vid eventuell sanering inomhus med bekämpningsmedel som kräver karenstid bör små barn under 3 år, gravida, allergiker och husdjur inte vistas inom det sanerade utrymmet på 24 timmar. För övriga gäller 4 timmar om inget annat anges. Tänk på att fiskar och andra akvariedjur är husdjur. Täck över akvariet noggrant oavsett vart i hemmet saneringen sker.

Töm skåp och lådor. Dammsug och rengör med rengöringsmedel där du upplever problem med pälsängrar. Tvätta de plagg som tål det i 60 grader. Vid eventuell sanering inomhus med bekämpningsmedel som kräver karenstid bör små barn under 3 år, gravida, allergiker och husdjur inte vistas inom det sanerade utrymmet på 24 timmar. För övriga gäller 4 timmar om inget annat anges. Tänk på att fiskar och andra akvariedjur är husdjur. Täck över akvariet noggrant oavsett var i hemmet saneringen sker.

Töm kökskåp och lådor. Dammsug och rengör med rengöringsmedel där du upplever problem med fläskängrar. Fläskängrar lever på animaliskt fett och städning av spishäll och fläktgaller eller kåpa är således det första man bör göra. Vid eventuell sanering inomhus med bekämpningsmedel som kräver karenstid bör små barn under 3 år, gravida, allergiker och husdjur inte vistas inom det sanerade utrymmet på 24 timmar. För övriga gäller 4 timmar om inget annat anges. Tänk på att fiskar och andra akvariedjur är husdjur. Täck över akvariet noggrant oavsett vart i hemmet saneringen sker.

Identifiera var du sett gnagarna och om du kan se var de tar sig in i fastigheten. Gnagarna söker föda och/eller skydd så säkerställ att det inte finns någon föda att tillgå. Plocka bort fallfrukt och se till att det finns tättslutande lock över sopor. Plocka undan och markera där du sett gnagarna. Inte sällan kommer gnagarna in i fastigheten genom rörgenomdragningar, se därför till att plocka undan och rengör under diskhon.

Inför husbocksbesiktningen är det viktigt att du så långt det går underlättar för vår tekniker att komma åt vind och eventuell krypgrund. Se till att det finns en stege framme. Vi vill komma åt att inspektera den bärande konstruktionen i huset.