Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

FASADTVÄTT OCH FASADRENGÖRING I KARLSHAMN

Har du en smutsig fasad i Karlshamn som är i behov av rengöring? Att fasaden är ren och att den får omsorg är A och O för dess livslängd. Därför är en kontinuerlig fasadtvätt att rekommendera, vilket vi på Nomor har erfarenhet av! Vi levererar metoder som är hållbara och drar ner på kostsamma skador i längden. 

Husfasader förorenas med tiden av till exempel sot, fett och smuts som vid fasadrengöring avlägsnas på ett effektivt, skonsamt och miljövänligt sätt. Vid regelbunden rengöring och förebyggande åtgärder behöver inte fasaden renoveras lika frekvent som annars.

Hur vår fasadrengöring fungerar i Karlshamn

Vid fasadrengöring i Karlshamn använder vi oss primärt av hett vatten och vid svåra fall av påväxt kan vi tillsätta algrengöring om så krävs. Den höga temperaturen på vattnet löser både upp både smuts och avdödar bakterier snabbt och effektivt. Vid regelbunden tvätt och förebyggande åtgärder behöver inte fasaden renoveras lika frekvent som annars. En ren fasad ger ett gott första intryck hos besökare och förbättras trivseln hos boende ökar. Anlita oss för att tvätta och underhålla fasaderna i ditt fastighetsbestånd innan skadorna blir ett faktum!

Kontakta oss för en behovsanpassad offert!

Behöver du tvätta fasaden? Kontakta oss!