FASADTVÄTT OCH FASADRENGÖRING I VARBERG

Behöver din fasad i Varberg en ordentlig rengöring? Vi kan hjälpa dig!

Fasader behöver skötas om regelbundet för att fastigheten ska bibehålla sitt marknadsvärde. Vi har bred och lång erfarenhet av förebyggande insatser för att motverka dyra skador på olika typer av fastigheter. Fastigheter som tas om hand på rätt sätt håller dessutom längre.

Hur vår fasadrengöring fungerar i Varberg

När vi utför fasadtvätt i Varberg använder vi oss av en tvättvagn med vattentank. Den ger oss tillgång till det vatten som krävs för tvätt även om fastigheten som ska tvättas ligger långt från närmaste vattenledning. I första hand använder vi oss av hett vatten som värms upp till minst 60 grader, vid svår påväxt kan vi använda oss av algrengöring om så krävs. Vattnets höga temperaturen avlägsnar smuts såväl som bakterier på ett snabbt och effektivt sätt. När fågelträck tas bort desinficeras ytorna med ett bakteriedödande preparat beroende på behov. Tvättutrustningen vi använder oss av ger dessutom möjligheten att ställa in ett väl avvägt vattentryck för det aktuella jobbet nå upp ända upp till sjätte våningen på större fastigheter.

Utöver fasadrengöring erbjuder vi även klottersanering i Varberg, Göteborg och kringliggande orter. Metoderna vi använder innefattar godkända och effektiva preparat som på ett så skonsamt sätt som möjligt löser upp färgen klottrarna använt. Om du ser till att dina fasader tvättas regelbundet och kombinerar det med förebyggande insatser mot både smuts såväl som klotter reduceras behovet av reparationer. En välskött fasad ökar dessutom trivseln hos de som lever, bor eller arbetar i husen. Kontakta oss för att rengöra och förebygga skador på dina husfasader!

Behöver du tvätta fasaden? Kontakta oss!