MILJÖSANERING I FALKÖPING

Förvaltar du fastigheter i Falköping som är i behov av sanering? Kontakta oss för rådgivning! Vi har stor kompetens på området och gör diverse miljösaneringar i Falköping. Utifrån behovsbilden väljer vi arbetsmetodik och uppnår på så sätt bästa resultat till ett så lågt pris som möjligt. Vår kundtjänst som du når på 0771-122 300 eller via formuläret hjälper dig med rådgivning och tidsbokning. Våra saneringar täcker följande områden:

  • Lukt
  • Klotter
  • Sent upptäckt dödsfall
  • Mögel
  • Nikotin

Behöver du sanera utanför ovanstående områden? Hör av dig till oss ändå! På så sätt kan vi se på olika lämpliga lösningar och ge förslag på saneringsmetoder. Välkommen att kontakta oss!

Behöver du sanera? Kontakta oss!