MÖGELSANERING ‒ SANERING AV MÖGEL I GÄVLE

Att ta bort mögel kan innebär både stora och små arbetsinsatser beroende på hur just din situation ser ut. Med rätt kunskap  ger vi dig en behovsanalys, och därefter får du en tydlig bild av vad för åtgärd och i vilken mängd åtgärden behöver vidtas. 

Är du i behov av mögelsanering i Gävle? Vi har bred erfarenhet inom mögel och utför olika typer av saneringar mot det i Gävle. 

Små skador går oftast att avlägsna genom att pensla berörda ytor med ett anpassat avdödande och rengörande preparat. Omfattande skador behöver ofta avlägsnas genom mekanisk bearbetning genom till exempel borstning eller tvättning tillsammans med applicering av lämpligt preparat. Vi använder oss av preparat som tar hänsyn till miljön vid våra mögelsaneringar.

Kontakta oss redan idag på 0771-122 300 eller via formuläret så hjälper vi dig så snart som möjligt.

Behöver du sanera? Kontakta oss!