MÖGELSANERING ‒ SANERING AV MÖGEL I HALMSTAD

Mögel kan ibland vara svårt att få bort om man inte vet hur man ska göra. Men vi på Nomor vet! Vi är både sakkunniga och har omfattande kunskap kring mögelsanering. Vilka åtgärder som ska vidtas bestämmer vi utefter en behovsanalys. Det kan innebära både stora och små jobb. Vi utför mögelsaneringar i Halmstad så vänta inte med att höra av dig redan idag om du har problem! 

Orsaken till problemet, dess storlek och ytskikt avgör om möglet går bort genom sanering, vilket det oftast gör. Små skador går oftast att avlägsna genom att pensla berörda ytor med ett anpassat avdödande och rengörande preparat. Större mögelangrepp behöver ofta avlägsnas genom mekanisk bearbetning genom till exempel borstning eller tvättning tillsammans med applicering av lämpligt preparat. Vi använder oss av preparat som tar hänsyn till miljön när vi sanerar.

Kontakta oss redan idag på 0771-122 300 eller via formuläret så hjälper vi dig så snart som möjligt.

Behöver du sanera? Kontakta oss!