SKADEDJURSBEKÄMPNING OCH SANERING I JÖNKÖPING

Är du i behov av skadedjurskontroll i Jönköping? Vi utför allt från skadedjursbekämpning till förebyggande åtgärder och olika typer av saneringar i Jönköping. Vi utför bland annat följande saneringar såsom skadedjurssaneringar, miljösaneringarmögelsaneringar och klottersaneringar. Nomor verkar över hela Sverige men värnar om närheten till slutkunderna ‒ vi är din saneringsfirma i Jönköping helt enkelt! Inom våra tre affärsområden Skadedjur, Matsäkerhet och Miljö erbjuder vi kompletterande tjänster som fågelskydd, hundsök mot råttor och vägglöss, besiktningar, hygieninspektioner, egenkontrollprogram inom livsmedel, utbildningar inom skadedjur och livsmedel, konsulthjälp till livsmedelsindustrier, miljöprovtagning, radonmätning, taktvätt och fasadtvätt. Hör av dig till på Nomor Jönköping redan idag!

Vi finns på Lättarps gård, 591 97 Forserum. Ring oss på 0771-122 300 eller använd formuläret.

Vill du bli av med skadedjur? Kontakta oss!