Välj att bli uppringd i vår växel så slipper du vänta på din tur, vi ringer upp under dagen och du slipper förlora tid! 0771 122 300

SKADEDJURSBEKÄMPNING OCH SANERING I MALMÖ

Är du i behov av skadedjurstjänster i Malmö? Vi utför allt från förebyggande skadedjurskontroll till bekämpning och sanering i Malmö. Utöver skadedjurssaneringar utför vi även miljösaneringar som till exempel mögelsaneringar och klottersaneringar. Nomor utför tjänster i hela Sverige men värnar om närheten till slutkonsumenterna ‒ vi är din saneringsfirma i Malmö helt enkelt! Inom våra tre affärsområden Skadedjur, Matsäkerhet och Miljö erbjuder vi flertalet kompletterande tjänster, exempelvis fågelskydd, hundsök mot råttor och vägglöss, besiktningar, hygieninspektioner, egenkontrollprogram inom livsmedel, utbildningar inom skadedjur och livsmedel, konsulthjälp till livsmedelsindustrier, miljöprovtagning, radonmätning och taktvätt.

Vi finns på Bronsyxegatan 9B, 213 75 Malmö. Ring oss på 0771-122 300 eller använd  formuläret.

Vill du bli av med skadedjur? Kontakta oss!