SKADEDJURSBEKÄMPNING OCH SANERING I ÖREBRO

Är du i behov av skadedjursbekämpning i Örebro? Vi utför allt från skadedjurskontroll till förebyggande åtgärder och sanering i Örebro. Utöver sanering mot skadedjur utför vi även miljösaneringar såsom mögelsaneringar och klottersaneringar. Nomor är rikstäckande men värnar om närheten till våra slutkunder ‒ vi är din saneringsfirma i Örebro helt enkelt! Inom våra tre affärsområden Skadedjur, Matsäkerhet och Miljö erbjuder vi flertalet kompletterande tjänster såsom fågelskydd, hundsök mot råttor och vägglöss, besiktningar, hygieninspektioner, egenkontrollprogram inom livsmedel, utbildningar inom skadedjur och livsmedel, konsulthjälp till livsmedelsindustrier, miljöprovtagning, radonmätning, taktvätt och fasadtvätt.

Vi finns på Gällerstavägen 109, 702 21 Örebro. Ring oss på 0771-122 300 eller använd formuläret.

Vill du bli av med skadedjur? Kontakta oss!