SKADEDJURSBEKÄMPNING OCH SANERING I STOCKHOLM

Behöver du hjälp med skadedjursbekämpning i Stockholm? Vi utför allt från skadedjurskontroll till förebyggande åtgärder och sanering i Stockholm. Utöver sanering mot skadedjur utför vi även miljösaneringar såsom mögelsaneringar och klottersaneringar. Nomor är rikstäckande men värnar om närheten till våra slutkunder ‒ vi är din saneringsfirma i Stockholm helt enkelt! Inom våra tre affärsområden Skadedjur, Matsäkerhet och Miljö erbjuder vi flertalet kompletterande tjänster såsom fågelskydd, hundsök mot råttor och vägglöss, besiktningar, hygieninspektioner, egenkontrollprogram inom livsmedel, utbildningar inom skadedjur och livsmedel, konsulthjälp till livsmedelsindustrier, miljöprovtagning radonmätning, taktvätt och fasadtvätt. Ring oss på 0771-122 300 eller använd formuläret.

Vi finns på två adresser i Stockholm:

Huvudkontor
Tusbystråket 1B
191 61 Sollentuna

Regionkontor
Glimmervägen 14
191 62 Sollentuna

 

Vill du bli av med skadedjur? Kontakta oss!