SKADEDJURSBEKÄMPNING OCH SANERING I UMEÅ

Är du i behov av skadedjurskontroll i Umeå? Vi utför allt från bekämpning av skadedjur till förebyggande åtgärder och  olika typer av saneringar såsom skadedjurssaneringar, miljösaneringar, mögelsaneringar och klottersaneringar i Umeå. Vi är rikstäckande men värnar om närheten till slutkunden ‒ vi är din saneringsfirma i Umeå helt enkelt! Inom våra tre affärsområden Skadedjur, Matsäkerhet och Miljö erbjuder vi kompletterande tjänster som fågelskydd, hundsök mot råttor och vägglöss, besiktningar, hygieninspektioner, egenkontrollprogram inom livsmedel, utbildningar inom skadedjur och livsmedel, konsulthjälp till livsmedelsindustrier, miljöprovtagning, radonmätning, taktvätt och fasadtvätt. 

Vi finns på Norra Obbolavägen 89, 904 22 Umeå. Ring oss på 0771-122 300 eller använda formuläret.

Vill du bli av med skadedjur? Kontakta oss!