SKADEDJURSBEKÄMPNING OCH SANERING I UPPSALA

Behöver du hjälp med skadedjurskontroll i Uppsala? Vi utför allt från skadedjursbekämpning till förebyggande åtgärder och sanering i Uppsala. Vårt breda utbud av saneringar inkluderar sanering mot skadedjur såväl som miljösaneringarmögelsaneringar och klottersaneringar. Nomor är verkar över hela Sverige men värnar om närheten till slutkunden ‒ vi är din saneringsfirma i Uppsala helt enkelt! Inom våra tre affärsområden Skadedjur, Matsäkerhet och Miljö erbjuder vi dessutom tjänster som fågelskydd, hundsök mot råttor och vägglöss, besiktningar, hygieninspektioner, egenkontrollprogram inom livsmedel, utbildningar inom skadedjur och livsmedel, konsulthjälp till livsmedelsindustrier, miljöprovtagning, radonmätning, taktvätt och fasadtvätt. 

Vi finns på Libro Lingväg 15, 752 28 Uppsala. Ring oss på 0771-122 300 eller använd formuläret.

Vill du bli av med skadedjur? Kontakta oss!