SKADEDJURSBEKÄMPNING OCH SANERING I VÄXJÖ

Är du i behov av skadedjurskontroll i Växjö? Vi utför allt från bekämpning till förebyggande åtgärder mot skadedjur i Växjö. Exempel på olika saneringar vi utför är skadedjurssaneringar, miljösaneringar, mögelsaneringar och klottersaneringar. Nomor finns över hela Sverige men värderar närheten till slutkunderna högt ‒ vi är din saneringsfirma i Växjö helt enkelt! Inom våra tre affärsområden Skadedjur, Matsäkerhet och Miljö erbjuder vi kompletterande tjänster som fågelskydd, hundsök mot råttor och vägglöss, besiktningar, hygieninspektioner, egenkontrollprogram inom livsmedel, utbildningar inom skadedjur och livsmedel, konsulthjälp till livsmedelsindustrier, miljöprovtagning, radonmätning, taktvätt och fasadtvätt. 

Vi finns på Prebendevägen 3B, 352 39 Växjö. Ring oss på 0771-122 300 eller använd formuläret.

Vill du bli av med skadedjur? Kontakta oss!