RADONMÄTNING I BODEN

Visste du att radon kan finnas i alla hus? Visste du att du enkelt kan få hjälp med att få svar på om du har radon där du bor? Med hjälp av en radondetektor kan du få fram om du har höga nivåer eller inte. I flerbostadshus behöver dessutom uppgifter om radonmätning lämnas i energideklarationen vart tionde år. Skrämmande nog ligger Radon ligger bakom ca 500 lungcancerfall om året bara i Sverige. 

För att minska riskerna erbjuder vi på Nomor fullservice inom radonmätning – från mätning till tydning av analyssvar. Detektorerna ska hänga uppe i minst 60 dagar under eldningssäsongen 1 oktober–30 april och det krävs två detektorer hos varje utsett hushåll i fastigheten. Denna mätmetod är ackrediterad av SWEDAC och godkänd av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige. Vi samarbetar med ackrediterade laboratorier som analyserar svaren som vi tolkar åt dig.

I nuläget utför vi endast radonmätningar i kommersiella fastighetsbestånd och lokaler. Välkommen att kontakta oss!

Behöver du mäta radonhalten i dina fastigheter? Kontakta oss!