RADONMÄTNING I FALUN

Vi kan radonmätning och vi hjälper dig ta reda på om du har radon i din fastighet! 

Det är viktigt att ha koll på om dina fastigheter har förhöjda radonhalter då det varje år orsakar omkring 500 fall av lungcancerfall enbart i Sverige eftersom radon kan finnas i alla typer av hus. 

För att veta om radonhalterna i dina fastigheter överstiger gränsvärdet behöver du genomföra en mätning med hjälp av radondetektorer. I flerbostadshus behöver dessutom energideklarationen omfatta uppgifter om radonmätning vart tionde år.

Vi på Nomor finns därför här för dig och ger er full service inom radonmätning, dvs allt ifrån mätning till tydning och avläsning av analyssvar. Vi placerar ut detektorer som sedan ska hänga uppe i minst 60 dagar under eldningssäsongen 1 oktober–30 april. Det behövs då två detektorer hos varje utsett hushåll i fastigheten. Mätmetoden vi använder oss av är ackrediterad av SWEDAC och godkänd av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige. Vi hjälper dig tyda analyssvaren som kommer från ackrediterade laboratorier vi samarbetar med.

I nuläget utför vi endast radonmätningar i kommersiella fastighetsbestånd och lokaler. Välkommen att kontakta oss!

Behöver du mäta radonhalten i dina fastigheter? Kontakta oss!