RADONMÄTNING I FALUN

För att få klarhet i om du har radon där du bor eller inte behöver du så kallade radondetektorer. Dessa kan du få via oss på Nomor! Vi utför fullservice inom radonmätning – från mätning till tydning av analyssvar. Detektorerna ska hänga uppe i minst 60 dagar under eldningssäsongen 1 oktober–30 april och det behövs två detektorer hos varje utsett hushåll i fastigheten. Mätmetoden vi använder oss av är ackrediterad av SWEDAC och godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige. Vi hjälper dig tyda analyssvaren som kommer från ackrediterade laboratorier vi samarbetar med.

Omkring 500 lungcancerfall om året orsakas av radon bara i Sverige. Visste du att radon kan finnas i alla hus? För att ta reda på om radonhalterna i dina fastigheter överstiger gränsvärdet behöver du genomföra en mätning med hjälp av radondetektorer. I flerbostadshus behöver dessutom uppgifter om radonmätning lämnas i energideklarationen vart tionde år.

I nuläget utför vi endast radonmätningar i kommersiella fastighetsbestånd och lokaler. Välkommen att kontakta oss!

Behöver du mäta radonhalten i dina fastigheter? Kontakta oss!