RADONMÄTNING I GÖTEBORG

Om du misstänker att det finns radon där du bor, kontakta då oss! Visste du att Radon ligger bakom ca 500 lungcancerfall om året i Sverige?

Radon är en gas som varken luktar eller syns och den kan finnas i alla olika typer av hus. För att mäta radonhalten behöver radondetektorer utplaceras i er fastighet. Kontakta därför oss och beställ radondetektorer! Uppgifter om radonhalten är även viktiga om du bor i ett flerbostadshus då de ska lämnas i energideklarationen vart tionde år. 

Låt radondetektorn hänga uppe i minst 60 dagar under eldningssäsongen 1 oktober–30 april. Observera att det krävs två mätpunkter hos varje utsett hushåll i ett flerbostadshus. Mätmetoden vi använder är ackrediterad av SWEDAC och godkänd av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige. Vi samarbetar med ackrediterade laboratorier som analyserar svaren – och vi hjälper dig tolka svaren!

Visste du att fastighetsägare är ansvariga för att radonhalten inte överstiger riktvärdet i inomhusluften för bostäder och allmänna lokaler, enligt strålskyddslagen (2018:396)? De ska även se till att radonhalterna är kontrollerade och stå för mätningar och eventuell radonsanering. Sedan 1 juni 2018 gäller samma krav även arbetsplatser, då är det arbetsgivaren som är ansvarig. Miljöförvaltningen vid respektive kommun bedriver tillsyn och genomför granskningar för att kontrollera radonhalten i flerbostadshus, på arbetsplatser, i allmänna lokaler, skolor och förskolor.

I dagsläget har vi endast möjlighet att hjälpa dig som kommersiell fastighetsägare.

Behöver du mäta radonhalten i dina fastigheter? Kontakta oss!