RADONMÄTNING I HELSINGBORG

Bara i Sverige är ca 500 personer fall av lungcancer årligen på grund av radon. Se därför till att du har koll på radonhalten i din fastighet för radon kan faktiskt finnas i alla typer av hus! 

För att veta om radonhalterna i dina fastigheter överstiger gränsvärdet behöver du genomföra en mätning med radondetektorer. I flerbostadshus måste du dessutom lämna uppgifter om radonmätning i energideklarationen vart tionde år.

Vi utför full service inom radonmätning – från ax till limpa. Radondetektorerna ska hänga uppe i minst sextio dagar under eldningssäsongen 1:a oktober–30:e april och det behövs två mätenheter hos varje utsett hushåll i fastigheten. Mätmetoden vi använder oss av är ackrediterad av SWEDAC och godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige. Vi hjälper dig att tyda analyssvaren som kommer från ackrediterade laboratorier vi samarbetar med.

I nuläget utför vi endast radonmätningar i kommersiella fastighetsbestånd och lokaler. Välkommen att kontakta oss redan idag!

Behöver du mäta radonhalten i dina fastigheter? Kontakta oss!