RADONMÄTNING I JÖNKÖPING

Du håller väl koll på radonhalterna i din fastighet? Om inte, kontakta då oss på Nomor så hjälper vi dig! Att mäta radon halterna är viktigt för hälsan då det varje år bidrar till ca 500 fall av lungcancer - och då bara i Sverige. Radon kan förekomma i alla typer av hus och därför är det viktigt att du har koll på hur det ser ut i just ditt fastighetsbestånd!

För att veta ifall radonhalterna i dina fastigheter övergår gränsvärdet behöver du genomföra en mätning med radondetektorer. I flerbostadshus måste du även lämna uppgifter om radonmätning i energideklarationen vart tionde år.

Vi utför full service inom radonmätning – från ax till limpa. Radondetektorerna ska hänga uppe i minst sextio dagar under eldningssäsongen 1:a oktober–30:e april och det behövs två mätenheter hos varje utsett hushåll i fastigheten. Mätmetoden vi använder oss av är ackrediterad av SWEDAC och godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige. Vi hjälper dig att tyda analyssvaren som kommer från ackrediterade laboratorier vi samarbetar med.

I nuläget utför vi endast radonmätningar i kommersiella fastighetsbestånd och lokaler. Välkommen att kontakta oss redan idag!

Behöver du mäta radonhalten i dina fastigheter? Kontakta oss!